ocena

Na co będziemy zwracać uwagę :

 @ Poziom merytoryczny wykonanych zadań:

- zgodność z tematem zadania - 1 pkt.
- wykorzystanie prawidłowo podanych źródeł - 1 pkt.
- spójność wykonanego zadania - 1 pkt.
- samodzielność myślenia - 1 pkt.
- kreatywność - 1pkt.


@ Poziom techniczny wykonanych zadań:

- staranność - 1 pkt.
- wykorzystanie odpowiednich narzędzi elektronicznych - 1 pkt.
- innowacyjność i ciekawe zrealizowane zadania - 1 pkt.
- czytelność pracy - 1 pkt.
- poprawność językowa - 1 pkt.
- poprawność stylistyczna - 1 pkt.
- oryginalna kompozycja - 1 pkt.

  @ Współpracę :

  • Czy każdy uczestnik grupy wniósł wkład w wykonaną pracę? - 1 pkt.

Oceny: 
Wspaniale -  13pkt
Bardzo dobrze - 12 pkt - 11pkt
Dobrze - 10pkt - 9pkt
Postaraj się - 8pkt - 6pkt
Pracuj więcej - 5pkt - 0 pkt


Liczymy na same oceny celujące!