zadanie

VectorGoods.com Creative Commons Attribution 3.0


Hej surferzy!

"Z głową w @-sieci".Zadania do wykonania:

  • zrobienie plakatu informacyjnego o bezpiecznym korzystaniu z portali społecznościowych,
  • wykonanie humorystycznych komiksów o bezpiecznym korzystaniu z sieci,
  • nagranie filmików uczących korzystania z Internetu z głową,

Na koniec zaprezentujemy efekty naszej pracy na blogu klasy i udostępnimy je do wglądu całej szkole!

@   Powodzenia!!!   @